Willem Boreel misdraagt zich (in 1761!)

15/04/2020

In het blad "Ons Amsterdam" verscheen najaar 2019 een artikel in de serie "Amsterdamse Akten" van de hand van Mark Ponte, historicus bij het Stadsarchief Amsterdam. Hij kwam in een oude akte de escapades van Willem Boreel tegen. De meest waarschijnlijke Willem Boreel in dit verhaal liet (voor zover bekend) geen nakomelingen na.

De boete van 1000 gulden in 1761 zou nu met een waarde van ongeveer € 53.000 overeenkomen. Een goede waarschuwing!

Loading PDF…

Pagina 1 van --