Publicatie over Jacob Lucas Boreel in het blad van het waterschap Scheldestromen (2017)

17/04/2020

Een publicatie over Jacob (Jaap) Boreel (1883-1939) en zijn rol in Walcheren.

Loading PDF…

Pagina 1 van --