Gezicht van Boreel

25/01/2024

In het najaar van 2023 verscheen het boek "Het Gezicht van Boreel" door Marie-Astrid Voisin Pelsdonk. In dit boek wordt de stamboom gecombineerd met portretten of met foto's. Hiermee ontstaat een leesbaar en rijk geïllustreerd beeld van de familie.

Het boek is ter beschikking gesteld van de familieleden. De Stichting Cultuur Historisch Fonds Boreel heeft nog een aantal exemplaren beschikbaar voor geïnteresseerden.

Het boek werd mede mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van de Stichting Nederlands Patriciaat.

Loading PDF…

Pagina 1 van --