Portret van Agneta Boreel

Agneta Margaretha Catharina trouwt met Hendrik baron Fagel (inv. nr. 30) op 10-10-1790.

Zij was Grootmeesteres van Prinses Anna Paulowna.

Portret is gesigneerd en gedateerd: M F quadal Pinx. 1794.

Zie ook inv. nr. 31.