Portret van Brigitta Rendorp

Brigitta (ook wel Bregitta) was de broer van Joachim (inv. nr. 85)

Portret is gedateerd 1695.

Zie ook inv. nr. 106.

Onder familiewapen staat nummer 22, hetgeen refereert aan de portretten galerij op Marquette.