Portret van de Meeuwtjes (Corrie en Ankie Boreel)

Het schilderij is linksonder gesigneerd en gedateerd: J.H. Neumann f.1884.

Jonkvrouw Cornelie Marie Boreel trouwde met Frederik Willem baron van Tuyll van Serooskerken (1874-1950) in Velsen op 27 november 1902.

Jonkvrouw Agnes Boreel trouwde met Ernest Cremers (1870-1944) in Velsen op 17 oktober 1907.

Portret aan het fonds geschonken door douarière van F.W.A. van Tuyll van Serooskerken, geboren gravin (Ila) van Limburg Stirum in 1991.