Portret van Hugo Cornets de Groot

Bewindhebber Oost-Indische Compagnie (OIC) te Rotterdam, burgemeester en raad te Rotterdam, lid van het college Admiraliteit aan de Maas te Rotterdam.

Mr Hugo Cornets de Groot trouwde met:

  1. Jacoba Elisabeth Noorthey in 1739.
  2. Geertruid Noorthey, nicht van zijn eerste vrouw in 1757.

Verkregen via legaat Gevers, 1989.