Portret van Isabella Coymans

Isabella Coymans huwt Jacob Boreel te Utrecht op 26-2-1667.

Gesigneerd en gedateerd: Michiel Musscher Pinxit MDC XXXVIII 11 13 (13 nov 1638).

Portret heette vroege Cornelia Klopper, maar zij is te jong om voorgesteld te zijn.

Pendant van nr 41.