Portret van Jan Andries Munter

Jan Munter was secretaris van de Sociƫteit Suriname in 1781 en bleef ongehuwd.

Portret ca. 1780, gesigneerd rechtsonder.