Portret van Lucas Boreel

Lucas Boreel was Lid Provinciale Staten van Holland; houtvester.luitenant-kolonel, commandant der Mobiele Haagsche Schutterij.

Bij Koninklijk Besluit van 9 jan. 1821, no. 90 in de adelstand verheven (diploma van 20 oktober); in 1822 toegelaten tot de ridderschap van Noord Holland.