Portret van Maria Schimmelpenninck van der Oye

Maria Cornelia barones Schimmelpenninck van der Oye huwde Jacob Willem Gustaaf Boreel (inv. nr. 62)

Portret hangt in bruikleen op Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten.