Portret van Meyndert Meyners

Meyndert Meyners (of Meyner) op 39 jarige leeftijd.

Portret gedateerd: ANNO.1626/AETATIS.SVA.39.

Familiewapen Meyners en cijfer 14 rechtsboven. Cijfer refereert aan de portrettengalerij op Marquette.

Pendant van inv. nr. 108.