Portret van Paulus Gevers

mr. Paulus Gevers trouwde met Jacoba Maria Cornets de Groot in 1762.

Portret is de pendant van inv. nr. 76.

Hij was Raad, schepen, hoofdofficier, baljuw van Rotterdam; bewindhebber van de W.I.C.; schepen van Batavia; ontvanger-generaal van de loterij.

Verkregen via Legaat Gevers in 1989.