Portret van Pieter Rendorp

Gesigneerd midden rechts: F. V(ander?) Mijn./fecit(?) 1746 en draagt het familiewapen van de Familie Rendorp en het cijfer 9 in de rechterbovenhoek en beschreven met de leeftijd van de geportretteerde en met de datum op de achterkant van het (bedoekte) doek: Aetat. 43/A. 1746.

Brouwer te Amsterdam; kapitein van de burgerij 1725; raad Amsterdam 1731-1760, commissaris 1725; schout 1732; tussen 1746 en 1760 verschillende malen burgemeester van Amsterdam; gedeputeerde ter Staten-Generaal 1736-1738.