Portret van Willem Boreel (1744)

Willem Boreel trouwt Maria Trip op 30 december 1766. Hij was Schepen te Amsterdam, 1771, Raad 1771-1787; Gedeputeerde der Staten Generaal; Vendumeester der Schepen en Koopmanschappen.

Kopie van nr. 3, zie ook nr. 24.