Prent plattegrond Beeckestijn

Prent van Beeckestijn in Velsen.

Prent gedateerd 1772. Het opschrift op deze kaart leest: ‘Lustplaats van den wel Ed. Gestr. Heer Mr. Jacob Boreel Jansz. gemeeten, geteekend en in dese stand gebragt door den Architekt, J.G. Michael, en in koper gegraveert, door C. Philips Jacobsz. Amsterdam, 1772’.

Meer over de kaart is te vinden op de website van de Vrienden van Beeckestijn.

Identieke prent aanwezig in de Regimentskamer Huzaren van Boreel, geschonken door mevr. Cremers.