Beesten, Abraham van

1696 (ca)1773

Abraham Hendrik van Beesten geb. ca. 1696 Burgsteinfurt (Dld), begr. Amsterdam 16 augus­tus 1773. Werkzaam in Amsterdam. Waarschijn­lijk vestigde hij zich reeds vóór 1739 in Amster­dam, want 12 april 1739 verkreeg hij aldaar het burgerrecht.

Schilderde portretten, grisailles en interieurs. Er bestaan van hem ook mooie teke­ningen van bloemen.