Jacob Boreel (1630-1697)

4-1-163021-8-1697

Gehuwd met Isabella Coymans (nr 48), zoon van Willem Boreel en Jacoba Carel (nrs 13 en 14). Het echtpaar kreeg 10 kinderen waaronder:

Balthasar Boreel (1673-1744), gehuwd met Apolonia Rendorp. Hij was bewindhebber bij de Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) was. Balthasar en Apolonia kregen geen kinderen.

Willem Boreel (1675-1727), gehuwd met Catharina Geelvinck, Schepen van Amsterdam, Bewindhebber van de West Indische Compagnie en ambassadeur aan het Franse Hof. Ook Willem was kinderloos.

Alleen via jongste zoon Jan (inv. nr. 44) is de naam Boreel doorgegeven tot in de huidige tijd.

Jacob was heer in Domburg en van Duynbeek, Westhoven, St. Aagtekerk en Meeresteyn. Kapitein 1661-, luitenant-kolonel 1672- der burgerij, schepen te Amsterdam 1661, 1667, 1671, 1672, 1677-78; commissaris van kleine zaken 1662-64, 1668-70, 1674-76; extraordinaris ambassadeur in Rusland 1665; commissaris desolate boedelkamer 1665-66, 1676; commissaris zeezaken 1668-70; raad 1668-1697; commissaris fortificatie 1672; commissaris monstering; commissaris Goudsche zandpad; curator Illustere School en scholarch Latijnsche Scholen te Amsterdam 1678-, gecommitteerde te Brussel 1678; envoye extraordinaris op de vredes-conferentie te Nijmegen 1678, ambassadeur extraordinaris aan het hof van Frankrijk 1678-1680; gecommitteerde raad 1680-81, 1693-94; 1696; hoofdschout van Amsterdam 1681-1690; directeur sociëteit van Suriname 1689-; burgemeester van Amsterdam 1691, 1693, 1695 en 1697; thesaurier-ordinaris 1692; commissaris wagenweg door Duivendrecht 1692; commissaris politiek in de kerkeraad 1694; weesmeester 1694, 1696; extraordinaris ambassadeur en plenipotentiaris ter vredes-conferentie te Rijswijk 1696-97.

Aan Jacob Boreel is een Wikipedia pagina gewijd waarin ook het Aansprekersoproer genoemd wordt waarbij zijn gehele inboedel door "het in opstand gekomen volk" geplunderd wordt.