Jan Dedel

8-4-17854-10-1857

Jan Dedel was ongehuwd. Hij was secretaris van de Nederlandse Ridderorden.

Mogelijk heeft Catharina Dedel, die met Jacob Boreel trouwde, het portret van haar ongehuwde oom gekregen en is het zo in de familie gekomen.