Willem Deutz van Assendelft

17901823

Willem Cornelis was een zoon van Jonkheer mr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, (inv. nr. 69), en Jacoba Margaretha Boreel (1770 – 1816) (inv. nr. 70).