Portret van Jacob Boreel (1852)

Jonkheer mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden was Burgemeester van Haarlem, Lid Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Lid 2de Kamer, Kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin.

Het portret is rechtsonder gesigneerd en gedateerd Buisman 1918. De zoon van de schilder deelde mondeling mede dat de voorgestelde en de schilder elkaar redelijk goed kenden.

Aangekocht bij Christies in 1990 voor NLG 1.400. Uit boedel van Cornelie Cremers (Inv. Nr. 68), kleindochter van afgebeelde.

Portret hangt in het stadhuis van Haarlem in de galerij van de burgemeester portretten.

Zie ook inv. nr. 62.