Portret van Jan Dedel

Jan Dedel was secretaris van de Nederlandse Ridderorden.

Portret niet gesigneerd of gedateerd. Toegeschreven aan Siebert.