Portret van Le Gouche

Het is niet uit te maken welke van de drie gebroeders Le Gouche (Jacob, Cornelis of Johan) dit is.

Rechts op de achtergrond is het Binnenhof in Den Haag te zien.

Volgens een schrijven d.d. 1959-12-03 van het Iconografisch Bureau is Johan op 25-jarige leeftijd overleden.

Cornelis (1636-1681) was ongehuwd. Hij was boekhouder der Oostindische Compagnie.

Jacob (1640-1680) was advocaat van de Loga.

Zonen van Jean le Gouche en Wendula van Neck (1606-1682).

Verkregen via legaat Gevers, 1989.

Zie ook inv. nr. 83.