Portret van Le Gouche

Het is niet uit te maken welke van de drie gebroeders Le Gouche (Jacob, Cornelis of Johan) dit is.

Volgens een schrijven d.d. 1959-12-03 van het Iconografisch Bureau is Johan op 25-jarige leeftijd overleden.

Cornelis (1636-1681) was ongehuwd. Hij was boekhouder der Oostindische Compagnie.

Jacob (1640-1680) was advocaat van de Loga.

Zonen van Jean le Gouche en Wendula van Neck (1606-1682)

Verkregen via legaat Gevers, 1989.

Geen vermelding gevonden bij de RKD.

Zie overigens inv. nr. 84. Dat portret is wel bekend is bij de RKD.